MENÜ

TOPLISTA

hirdetés

Szótár

 • A-Á
 • B
 • C
 • D
 • E-É
 • F
 • G
 • H
 • I-Í
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ó-Ö-Ő
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U-Ú-Ü-Ű
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Társadalmi/etikai/stakeholder audit (social/ethics/stakeholder audit)

A vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatos szervezeti tevékenységek auditja. Legjobban kidolgozott módszertana a környezetvédelmi auditnak van, de rohamléptekkel fejlődnek azok az audit-sztenderdek is, amelyek a társadalmi hatások komplexebb számbavételére alkalmasak. Mivel egyelőre nem létezik jogi érvényű kötelezettség az ilyen auditokra, ezért arra nézve sincs szabály, hogy közre kell-e működni külső auditoroknak a folyamatban.

Társadalmi/etikai/stakeholder jelentés (social/ethics/stakeholder report)

Önkéntes beszámoló a vállalat társadalmi felelősségével kapcsolatos tevékenységekről. Az elmúlt évtizedben leggyorsabban fejlődő etikai intézmény-típus. Tartalma általában kiterjed a vállalat tevékenységének gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaira. Jellemzően az audit eredményeire épül. A jelentésben foglalt állítások igazolására egyre több vállalat alkalmaz külső, független szakértőt/auditort. 

Társadalmilag felelős befektetés (socially responsible investment, SRI)

Az 1960-as években vette kezdetét az a mozgalom, amelyben a polgárok (befektetők) szó szerint a pénzükkel szavaznak arról, hogy milyen vállalatokat támogatnak tõkéjükkel. A mozgalom tagjai azt tûzték ki célul, hogy a gazdálkodó szervezetek értékpapírjainak vásárlásai során etikai megfontolásokat is érvényesítenek. A tőkebefektetésével társadalmi értékeket támogatni kívánó magánszemély vagy intézmény számára több választási lehetõség is adódik. (1) Negatív szûrés: bizonyos iparágak (dohány, alkohol, fegyver stb.) vállalataival, valamint bizonyos vállalati gyakorlatokkal (állatkísérletek, elnyomó rendszerek támogatása stb.) szembeni diszkrimináció. (2) Pozitív szûrés: a befektetõ által magasra értékelt vállalati gyakorlatok (pl. közösségek támogatása, oktatás, jó személyügyi kapcsolatok, környezettudatos működés stb.) keresése és támogatása. Míg a negatív szűrés csak minimum, itt már van lehetõsége a befektetõnek arra, hogy bizonyos értékeket támogasson. (3) Aktív párbeszéd: a tulajdonosi jogokat kihasználva párbeszédre felszólítani a vállalatokat a kívánatosnak vélt változások elõmozdítására. A felelõs befektetést választókat erre szakosodott befektetési alapok szolgálják ki, amelyek tõkeereje rohamosan növekedett az elmúlt évtizedekben. (Az Egyesült Államokban egybillió dollár felett van az ilyen módon kezelt pénzek nagysága.) A kutatások szerint a jó célok támogatása és a rossz elkerülése nem jár együtt mérsékeltebb haszonnal. Az 1989-tõl elvégzett vizsgálatok nem mutattak ki jelentős különbséget a társadalmilag felelős befektetések, illetve a hasonló kockázatú befektetések között.

Transparency International

A Transparency International (TI) nemzetközi, nem kormányzati szervezet, melynek célja a korrupció elleni küzdelem, a tiszta és elszámolható viszonyok megteremtése a közpénzek felhasználásában. A TI tevékenységének fókuszában kutatások kivitelezése, ajánlások megfogalmazása áll. Munkája során együttműködik az üzleti és kormányzati szférával, a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel és más a korrupció elleni küzdelemben fontos szereplőkkel. A TI nem folytat egyedi korrupciós esetekkel kapcsolatos nyomozásokat. A magyarországi tagozat 2006 októbere óta működik alapítványi formában.

hirdetés

CR INTERAKTÍV

HÍRARCHÍVUM

hirdetés